אילוף מתקדם/ספורט​

מגיל 7 חודשים ומעלה, משמעת ופקודות ללא רצועה אילוף פקודות ממול לכלב וממרחק אימונים לסירוב מזון אימוני אדישות לבעלי חיים - הגדלת יכולת הריכוז אימונים לפקודות מגוונות אילוף לספורט (אגיליטי)

טכנאי גז
אילוף כלבים

לפרטים: 052-3308908